Palvelut

Palvelumme kattavat laajasti arkkitehtisuunnittelun eri alueet – uudisrakennusten arkkitehtisuunnittelun, peruskorjausten, pienempien muutos- ja korjaustöiden arkkitehtisuunnittelun sekä entisöintisuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat tehdään tilaajan toiveiden mukaisesti 2D- tai 3D-mallinnettuina. Palveluihimme kuuluu myös rakennuskohteiden hankesuunnittelu ja ratkaisumallien kehittäminen yksittäisten kohteiden tai laajempien kokonaisuuksien osalta mm. tontti- ja korttelisuunnitelmien avulla. Lisäksi tarjoamme sisustussuunnittelupalveluja, visualisointipalveluja sekä rakennuspiirustusten digitoimispalveluja.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelumme lähtökohdat ovat säilyneet periaatteiltaan ennallaan: kauneus, kestävyys ja käyttökelpoisuus (Vitruvius). Tänä päivänä otamme huomioon myös ympäristön vaatimukset sekä teemme suunnitelmat alkuvaiheen luonnoksista yksityiskohtaisiin toteutuspiirustuksiin ja sisustussuunnitteluun asti. ARKPII arkkitehtitoimiston arkkitehdit ovat päteviä arkkitehti- ja pääsuunnittelijoita poikkeuksellisen vaativiinkin kohteisiin.

Julkisten rakennusten ja liikerakennusten suunnittelu

Meillä on laajaa tietotaitoa varsinkin opetusalan rakennusten, kirkollisten rakennusten ja toimitilarakennusten suunnittelusta. Tärkeimpänä tehtävänämme on sovittaa yhteen omistajan ja tilaajan tarpeet sekä ympäristön vaatimukset yhdeksi toimivaksi ja esteettiseksi kokonaisuudeksi. Asiakkaitamme ovat yksityiset rakennuttajat, rakennusliikkeet sekä julkisen sektorin rakennuttajat.

Asuinrakennusten suunnittelu

Meiltä saat kaikki asuntorakentamiseen liittyvät arkkitehtipalvelut kerrostaloihin, rivitaloihin ja omakotitaloihin sekä loma-asuntoihin.

Peruskorjaus- ja muutossuunnittelu sekä entisöinti

Teemme rakennusten tila- ja toiminnanmuutossuunnitelmat jatkaen korjaussuunnitelmien laatimiseen tilaajan toivomusten mukaan. Peruskorjaussuunnitelmat laadimme kohteen erityisominaisuudet huomioon ottaen. Arvorakennusten peruskorjauksissa ja entisöinneissä meillä on merkittäviä referenssejä.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitämme hankkeen toteuttamistarpeet ja -vaihtoehdot sekä asetamme hankkeelle täsmälliset, laajuutta, kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevat tavoitteet yhdessä tilaajan kanssa. Hankesuunnitelma sisältää rakennuskohteen luonteesta riippuen esimerkiksi seuraavia suunnittelun lähtötietoja: Kooste rakennuspaikkaa koskevista tiedoista, tilaohjelma, tilakaaviot, korjaustyön laajuus, tontinkäyttöselvitykset, hankeaikataulu ja kustannustiedot.

Visualisointi ja digitointi

Erilaisten hankkeiden 3D- visualisointipalvelut. Vanhojen rakennusten piirustusmateriaalin digitointi.